Methyl Paraben

Công thức: CH3(C6H4(OH)COO

methyl_paraben

Tên gọi khác: Methyl 4-Hydroxybenzoate; nipagin; Methyl p-hydroxybenzoate; Methyl parahydroxybenzoate; E number E218

Mô tả:

  • Bột hoặc tinh thể trắng, không màu.


Qui cách đóng gói:
  • Thùng cacton 10kg (Taiwan)
  • Thùng nhựa 10kg (Israel).

Công Dụng:

  • Như nipasol, nipagin có công dụng diệt khuẩn, là chất bảo quản trong mỹ phẩm, thực phẩm...
  • Người ta nhận thấy rằng, công dụng của nipagin có tính cộng hưởng với nipasol trong nhiều trường hợp.
Rất tiếc, sản phẩm này chúng tôi chưa có hình chụp.